Category Archives: Art medieval

Estat de la qüestió: Jaume Cascalls. Discussions en torn a l’ascendència i atribució de les seves obres. Autor: Aida Marin Yrigaray.

Estat de la qüestió: Jaume Cascalls. Discussions en torn a l’ascendència i atribució de les seves obres.

Jaume Cascalls, l’obra del qual s’ha documentat entre els anys 1341 i 1379,fou un dels principals artistes que s’articularen al voltant del rei Pere “el Cerimoniós”. Malgrat la quantitat d’estudis que se’n van realitzar a partir de la segona meitat del segle XX i, especialment, durant les quatre darreres dècades, l’escultor de Berga continua sent avui dia en molts aspectes un enigma pendent de resoldre. Certament, la historiografia s’ha encarregat d’atribuir-li una ascendència estilística i unes obres determinades, però el desacord entre els historiadors de l’art esdevé engrescador a l’hora de besllumar noves informacions sobre Cascalls.

La finalitat d’aquest escrit és resumir-ne breument l’estat de la qüestió,amb incidència sobre les aportacions historiogràfiques més significatives que han contribuït a un millor coneixement de l’escultor bergadà i, en general, de l’art gòtic de la segona meitat del segle XIV.